Werken op een binnenvaartschip

Om een schip te laten varen is wél professionele bemanning nodig. Misschien heeft de binnenvaart jou wel nodig! Wel eens gedacht aan een beroep op het water? Tegenwoordig zijn de schepen hight tec uitgevoerd en is een systeemvaart van 14 dagen werken 14 dagen thuis best aantrekkelijk.

In de binnenvaart zijn verschillende rangen die verschillende opleidingsniveau’s of bewijzen vereisen.

[Stroomschema opleiding]

[Stroomschema zij-instroom]

Opleidingen

In Nederland zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden voor een beroep in de binnenvaart, zowel aan dagscholen of via leerlingstelsels. Naast vmbo en mbo wordt op dit moment een hbo-opleiding ontwikkeld. Zover is het nog niet, maar een branche die altijd in beweging is vraagt om onderwijsaanbod dat meegroeit met de eisen en wensen uit de maatschappij.

Onderwijsinstellingen

Schipper / kapitein

Als schipper geef je leiding aan de bemanning en ben je verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen op het schip. Je voert de navigatie, zorgt voor de veiligheid van de opvarenden en je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip en voor het laden en lossen van de lading. Ook regel je administratieve zaken zoals vrachtbrieven en documenten voor de douane. De schipper is in het bezit van een groot vaarbewijs en/of rijnpatent. Als kapitein heb je dezelfde taken als de schipper, maar je bent daarnaast in het bezit van een ondernemersdiploma. Dat betekent dat je zelfstandig ondernemer kan worden of natuurlijk ook gewoon in loondienst bij en rederij kan gaan werken. Je neemt zelfstandig beslissingen over de bedrijfsvoering en je hebt de eindverantwoordelijkheid over personeel en organisatie.

Stuurman

Als stuurman verzorg je onder andere het aan- en afmeren en assisteer je bij het laden en lossen. Daarnaast ben je soms verantwoordelijk voor het functioneren en controleren van de motoren. Ook voer je onderhoudswerkzaamheden aan het schip uit. Bovendien mag je het schip besturen onder verantwoordelijkheid van een schipper of kapitein.

Volmatroos

Als volmatroos breng je al je opgedane kennis en ervaring in praktijk en ben je in staat om zelfstandig inzetbaar te zijn bij alle werkzaamheden op een schip. Daarnaast ben jij de persoon die de schipper assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden.

Matroos

Een matroos kan alle werkzaamheden op een binnenvaartschip zelfstandig uitvoeren. De werkzaamheden zijn gelijk aan die van een lichtmatroos met het verschil dat je deze nu zelfstandig uitvoert en je bent verantwoordelijk voor het doen van kleine reparaties.

Licht Matroos

De lichtmatroos is minimaal 15 jaar en in het bezit van een leer­overeenkomst die voorziet in het bezoeken van een schippers­vakschool of het volgen van een door de Minister erkende schriftelijke cursus die opleidt voor een gelijkwaardig diploma. Het verschil tussen deksman en lichtmatroos is dat de laatste een beroepsopleiding volgt en één jaar jonger mag zijn. Dit is gedaan om het volgen van een beroeps­opleiding te stimuleren.

Deksman

Als je begint op een binnenvaartschip en je volgt geen opleiding dan start je als deksman. . Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om als deksman op een schip te beginnen en je volgt géén binnenvaart-beroepsopleiding. Per 1 april 2023 moet de basisopleiding veiligheid zijn afgeronde bij een door het CBR erkende opleider.