Wat is de binnenvaart

Wat is ‘de binnenvaart’ eigenlijk? De binnenvaart is het vervoeren van talrijke ladingsoorten over de Europese binnenwateren. Het is een van de vervoerswijzen (ook wel modaliteit genoemd) in de logistieke keten.

De binnenvaart

Nergens anders in Europa is het aandeel van de binnenvaart in deze keten zo groot als in Nederland. De binnenvaart heeft zelfs een vervoersaandeel van ruim 30% in Nederland. Nederland heeft dan ook de grootste binnenvaartvloot van Europa!

Wat kenmerken van deze modaliteit op een rij. De binnenvaart:

 • biedt moderne, logistieke en innovatieve oplossingen en is milieuvriendelijk en veilig; [FACTSHEET VERGROENING]
 • beschikt over een enorme vrije capaciteit op de vaarwegen; [FACTSHEET VAARWEGEN]
 • is een belangrijke modaliteit om het vervoer per spoor en het wegennet te ontlasten  [FACTSHEET VERVOER]
 • heeft een omvangrijke en moderne vloot; [FACTSHEET VLOOT]
 • heeft een grote diversiteit aan scheepstypen [SCHEEPSTYPEN]

 

Type ondernemeningen:

 • Zelfstandig ondernemers
 • Rederijen

Hoe werkt vraag en aanbod voor de binnenvaart?

Om aan werk te komen, belt men doorgaans met een bevrachtingskantoor die per locatie bekijk welke vracht er in de buurt beschikbaar is zodat men zo efficient mogelijk kan varen. Er zijn ook ondernemers die onder contract varen en zo een vaste route hebben. Wanneer een reis hem/haar interesseert, kan hij/zij met de bevrachter over de vrachtprijs en randvoorwaarden onderhandelen. Een aantal schippers hebben zich verenigd in samenwerkingsverbanden. Deze coöperaties onderhandelen als collectief met bevrachters of sluiten rechtstreeks contracten af met verladers (opdrachtgevers). De meeste samenwerkingsverbanden hebben een interne toerbeurt.

Ladingsstromen

Grote hoeveelheden lading (bulk) zijn uitermate geschikt om met de binnenvaart te vervoeren, afhankelijk van het type schil. Maar ook in stukgoed- en containertransport is de binnenvaart vertegenwoordigd. De binnenvaart wordt bijvoorbeeld vaak ingezet voor het vervoer van aardolie, aardolieproducten, ertsen, ruwe mineralen, halffabrikaten en containers. Men spreekt ook van natte en droge lading.

Type schepen

 • Kleine droge lading schepen <86 meter
 • Grote droge lading schepen >86 meter
 • Beunschepen (zand- en grindvaart)
 • Tankschepen (type N (normaal), type C (chemie), type G (gas) en poedertankers)
 • Sleep- en Bijzondere Transporten
 • Passagiersschepen 
 • Personenvervoer
 • Ro-ro-schepen
 • Containervaart

Meer weten hoe het werkt in de binnenvaart? Lees er meer over op onze pagina Schoolpakketten [LINK]